czwartek, 20 marca 2014

Nic nigdy nie zastąpi drukowanych katalogów i magazynów.

Nothing will ever replace printed catalogs and magazines.